fbpx
Skip links

General terms and conditions

Based on this document contract will not be registered, it is provided exclusively in electronic form concluded, does not constitute a written contract, It is written in Hungarian, does not refer to a code of conduct. With the operation of the website, order, in the event of questions arising in connection with the process we are at your disposal.

Scope of these GTC on the Service Provider's website (https://www. globalmarketingpass.com) and subdomains. This GTC is continuously available on the following website: https://www. globalmarketingpass.com/aszf

 1. Service provider details:

The name of the service provider: Templarios Ltd..

Headquarters of the service provider (and at the same time the place of complaint handling): 1073 Budapest, Osvát street 7

Contact service provider, for communicating with users, regularly used email address: [email protected] globalmarketingpass.com
phone Number: +36-20/238 2267

Company registration number: 01-09-699226

tax number: 12701203-2-42

Name of the authority registering: Metropolitan Court of Registration

Language of the contract: Hungarian

The name of the hosting provider, it's title, His e-mail address:

DreamHost, LLC.

E-mail: [email protected]

Mail:
707 Wilshire Blvd Suite 5050
The Angels, THAT 90017

2. Basic provisions:

 1. The present For issues not regulated in the regulations, and these Rules Hungarian law shall govern its interpretation, in particular the Civil On the Code 2013. évi V. law ("CC.") and electronic commercial services, related to the information society on certain aspects of services 2001. year CVIII. (Elker. tv.) law, and contracts between the consumer and the business detailed rules for the 45/2014. (II. 26.) Gov.. Regulation  provisions. Mandatory provisions of the relevant legislation a shall apply to the parties without any specific stipulation.
 2. The present regulation 2018. February 28. effective from the date of entry into force of this Regulation remains in force. The Service Provider is entitled to unilaterally amend the Policy. The Service Provider shall make the amendments before they enter into force 11 (eleven) days on the website. Users of the website adopted using, to view them using the website All regulations relating to.
 3. User, if you enter the Website operated by a service provider, or its contents read it in any way - even then, if you are not a registered user of website, recognizes the contents of the Regulations as binding on him / her  away. If the User does not accept the terms, no is entitled to view the content of the website.
 4. Service Provider reserves all rights to  website, any detail thereof and the contents appearing thereon, and the distribution of the website. Prohibited on the website download the displayed content or any part of it, electronic storage, processing and sale of the Service Provider in writing  without your consent.

3. Buying, registration

 1. User  by purchasing on the website, by registering, that present GTC, and the Privacy Notice published on the Website you have read and accept the terms and conditions, contributes to data management.
 2. User  the shopping, or during the application is obliged to own, real provide your details. The information provided during the purchase / registration is untrue, obsession in the case of data that can be linked to another person, the resulting electronic contract null and void. Service Provider excludes its liability, if User is different on behalf of, uses its services with the data of another person.
 3. The Service Provider is mistaken by the User  and / or delays due to inaccurate data, or other problems, is not responsible for any error.
 4. The Service Provider is not liable for for consequential damages, if the User forgets his / her password, or that for any reason not attributable to the Service Provider becomes available.

4. Available products, range of services

 1. THE displayed products / services can be ordered online. THE The prices shown for the products are in HUF, include statutory VAT.
 2. On the website, the Service Provider indicates the name of the product / service in detail, description.
 3. If a special price is introduced, Service Provider fully informs Users about the promotion and its exact duration.
 4. If all the care of the Service Provider  nevertheless an incorrect price will be placed on the website interface, in particular obviously wrong, pl. the product is well known, you are generally accepted  significantly different from its estimated price, may appear due to a system error For a price of “0” HUF or “1” HUF, then the Service Provider is not obliged to provide a product / service at the wrong price, but can offer the right one provision of services at affordable prices, with the knowledge of the Customer you may withdraw your intention to purchase.
 5. Striking value disproportion in the case of an incorrect price  between the actual and the indicated price of the product / service, what it needs to be perceived immediately by an average consumer. The Civil On the Code 2013. évi V. law (Art.) under the contract a by the mutual and unanimous expression of the will of the parties. If the parties are unable to agree on the terms of the contract, that is, it does not express the will of the parties mutually and unanimously statement, in which case we cannot speak of a validly created contracts, from which rights and obligations would arise. for this based on an erroneous / erroneous price confirmed order as a void contract  be considered.

5. Order process

 1. User  products / services by providing your personal information, then the You can buy it by clicking the “order” button.
 2. User adds the selected product / service to the cart, then enter your personal information, then the payment method.
 • Payment methods:

transfer: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a díjbekérőben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek)/service(ok) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Barion) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 1. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.
 3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1. A megrendelések, és jelentkezések feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. A megrendelés, jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés, jelentkezés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 2. Általános teljesítési határidő, a sikeres fizetéstől számított 24 órán belül.
 3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

7. Elállás joga

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Gov.. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
  1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  2. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  3. () szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  4. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, kurzusok, anyagok stb.)
 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.
 2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 4. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 5. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 6. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 8. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 9. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 10. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!
 11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Gov.. rendelet itt érhető el.
 12. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 13. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 14. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 15. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
 16. Elállási jog gyakorlásának a menete:
  Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 17. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 18. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

8. Szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. Vegyes Rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Panaszkezelés rendje

 1. Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Gov.. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • phone Number: (76) 501-525, (76) 501-500
 • Fax száma: (76) 501-538
 • Name: Mátyus Mariann
 • E-mail cím: [email protected];

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • phone Number: (72) 507-154
 • Fax száma: (72) 507-152
 • Name: Dr. Bodnár József
 • E-mail cím: [email protected];

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • phone Number: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • Fax száma: (66) 324-976
 • Name: Dr. Bagdi László
 • E-mail cím: [email protected];

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • phone Number: (46) 501-091, 501-870
 • Fax száma: (46) 501-099
 • Name: Dr. Tulipán Péter
 • E-mail cím: [email protected];

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • phone Number: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Name: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: [email protected];

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • phone Number: (62) 554-250/118 mellék
 • Fax száma: (62) 426-149
 • Name: Dékány László, Jerney Zoltán
 • E-mail cím: [email protected];

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • phone Number: (22) 510-310
 • Fax száma: (22) 510-312
 • Name: Kirst László
 • E-mail cím: [email protected];

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • phone Number: (96) 520-202; 520-217
 • Fax száma: (96) 520-218
 • Name: Horváth László
 • E-mail cím: [email protected];

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • phone Number: (52) 500-749
 • Fax száma: (52) 500-720
 • Name: Dr. Hajnal Zsolt
 • E-mail cím: [email protected];

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 • phone Number: (36) 416-660/105 mellék
 • Fax száma: (36) 323-615
 • Name: Pintérné Dobó Tünde
 • E-mail cím: [email protected];

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • phone Number: (56) 510-610
 • Fax száma: (56) 370-005
 • Name: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
 • E-mail cím: [email protected];

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • phone Number: (34) 513-010
 • Fax száma: (34) 316-259
 • Name: Dr. Rozsnyói György
 • E-mail cím: [email protected];

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • Phone call: (32) 520-860
 • Fax száma: (32) 520-862
 • Name: Dr. Pongó Erik
 • E-mail cím: [email protected];

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • phone Number: (1)-269-0703
 • Fax száma: (1)-269-0703
 • Name: dr. Csanádi Károly
 • E-mail cím: [email protected]
 • Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • phone Number: (82) 501-000
 • Fax száma: (82) 501-046
 • Name: Dr. Novák Ferenc
 • E-mail cím: [email protected];

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • phone Number: (42) 311-544, (42) 420-180
 • Fax száma: (42) 311-750
 • Name: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
 • E-mail cím: [email protected];

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • phone Number: (74) 411-661
 • Fax száma: (74) 411-456
 • Name: Mátyás Tibor
 • E-mail cím: [email protected];

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • phone Number: (94) 312-356
 • Fax száma: (94) 316-936
 • Name: Dr. Kövesdi Zoltán
 • E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • phone Number: (88) 429-008
 • Fax száma: (88) 412-150
 • Name: Dr. Óvári László
 • E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • phone Number: (92) 550-513
 • Fax száma: (92) 550-525
 • Name: dr. Koczka Csaba
 • E-mail cím: [email protected]
 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 3. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címehttp://ec.europa.eu/odr
 4. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Szerzői jogok

 1. Miután a globalmarketingpass.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a globalmarketingpass.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, electronic storage, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 2. A globalmarketingpass.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 4. Tilos a globalmarketingpass.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a globalmarketingpass.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 5. A globalmarketingpass.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.globalmarketingpass.com/adatvedelem-magyar