fbpx
Skip links

Demo Beküldés

Üdvözlünk a GlobalMarketingPass demo hanganyag beküldés oldalán. Lejjebb elküldheted számunkra a dalod, melyet még nem adtál ki.
Vagy lépj velünk kapcsolatba az [email protected] email címen.
Mielőtt elküldöd zenéd, kérlek ellenörizd az alábbi pontokat:

 • Ne küljd be bootlegs, mash-ups vagy promos.
 • Csak olyan dalt küldjbe melynek minden szükséges jogai a birtokodban vannak!
 • Csak privát linkeket hallgatunk meg!

Zenéd beérkezését követően csapatunk meghallgatja és értékeli.
NE küldj be egynél többször egy dalt! Ha érdekesnek találtuk dalod felvesszük veled a kapcsolatot.

  Kijelentem, hogy csak olyan anyagot küldök be, melynek minden szükséges szerzői jogával rendelkezem, és ennek tudatában továbbítom a GlobalMarketingPass nak.

  Elolvastam, Tudomásul vettem és elfogadom a GlobalMarketingPass zenekiadási dokumentumot.

  Üdvözöljük a GlobalMarketingPass megállapodási dokumentumban (Az alkalmazandó kiegészítésekkel együtt „Megállapodás”, „Szerződés”) közted és a GlobalMarketingPass (Templarios Kft. velünk együttesen, mint „mi” , „velünk”, „Közvetítői Szolgáltató” és mint „GlobalMarketingPass”). Ez a megállapodás tartalmazza a GlobalMarketingPass „Szolgáltatásait” és részleteit.

  A szerződés tárgya

  A Megbízó a jelen szerződés aláírásával kizárólagos, összességében vagy egyes jogok tekintetében harmadik személy/ek részére átengedhető jogot enged a Közvetítői Szolgáltatónak arra, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, területi korlátozás nélkül a Közvetítői Szolgáltató rendelkezésére bocsátott zenei valamint egyéb kreatív (írásos, valamint vizuális) tartalmat valamennyi ismert digitális módon és médiában, – ideértve az internetes, mobilkommunikációs felhasználást is- , rögzítse, többszörözze, valamint a nyilvánosság számára bármilyen módon elérhetővé tegye.

   

  A Közvetítői Szolgáltató jogosult promóciós és marketing célból a Megbízó illetve az általa képviselt szerzők és előadók előzetesen egyeztetett biográfiai anyagait, személyes fényképeit, valamint a hangfelvételekhez kötődő kreatív anyagokat nyilvánosságra hozni.

   

  A Közvetítői Szolgáltató vállalja, hogy több mint 250 online shopban elérhetővé teszi a Megbízó által részére átadott zenei tartalmakat.

  Díjazás

  A Megbízó a Közvetítői Szolgáltató részére zeneművenként 30 000,-Ft azaz harmincezer forint 15 000,-Ft azaz tizenötezer forint*** egyszeri online terjesztési díjat és 25% az az huszonöt százalék jogdíj részesedés, jutalékot fizet a terjesztési tevékenység ellenében.

  *** 50% árendegmény mely 2020. Június 30-ig érvényes vagy a Támogatói Programban való részvétel során is ez a kedvezmény érvényes. Ez a kedvezmény a nem kedvezményes 30 000,-Ft összegből levonandó így a kedvezményes összeg 15 000,-Ft azaz tizenötezer forint.

  Nagy album esetén mely minimum 8 dalból áll egyetlen album cím alatt, illetve amennyiben a Megbízó a dokumentum elején feltüntette hogy nagy album, a nagy album díja zeneművenként 15 000, -Ft az az tizenötezer forint 7 500,-Ft azaz hétezer ötszáz forint**** egyszeri online terjesztési díjat és 25% az az huszonöt százalék jogdíj részesedés, jutalékot fizet a terjesztési tevékenység ellenében. A Felek rögzítik, hogy a díj a szerződés megszűnése esetén sem térítendő vissza Megbízó számára.

  **** 50% árendegmény a nagy albumra mely 2020. Június 30-ig érvényes vagy a Támogatói Programban való részvétel során is ez a kedvezmény érvényes. Ez a kedvezmény a nem kedvezményes 15 000,-Ft összegből levonandó így a kedvezményes összeg 7 500,-Ft azaz hétezer ötszáz forint.

   

  A Közvetítői Szolgáltató az értékesítésből általa elért bevételekből a közös jogkezelő társaságok felé fizetendő kötelező díjak, adók, levonását követően 75% részesedést fizet a Megbízó részére.

   

  A Közvetítői Szolgáltató a bevételekről való részletes elszámolást adott év június hava és január havától, az azt követő 30 (Harminc) munkanapon belül küldi meg a Megbízó részére amennyiben a kifizetési küszöböt elérte. A Közvetítői Szolgáltató a Megbízónak járó jogdíjat a kérvényezést követő 15 (Tizenöt) napon belül fizeti meg pénzintézeti átutalás útján a Megbízó részére, amennyiben a jogdíjösszeg az 30.000,- Ft-ot azaz harmincezer forintot meghaladja.

  Amennyiben a jogdíjegyenleg a 30.000,- Ft-ot nem haladja meg, annak kifizetésére a következő elszámolási időszakban kerül sor.

  A szerződés hatálya

  A Megbízó kijelenti a dokumentum megismerése, elolvasás és értelmezése után fizeti be az elektronikus számlát a Közvetítői Szolgáltató részére, mellyel megbízza a Közvetítői Szolgáltatót a digitális terjesztés megkezdésére. A Közvetítői Szolgáltató elektronikus számlát küld a Megbízó részére mely PayPal, Stripe vagy egyéb digitális fizetésre lehetőséget biztosít. A Megbízó egyösszegű befizetése után a Közvetítői Szolgáltató és a Megbízó között a megállapodás hatályos. A szerződés hatályos míg a felek nem rendelkeznek a szerződés, megállapodás felbontásáról.

   

  Jogszavatosság

  A Megbízó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, vagy jogi érdeke, amely a Közvetítői Szolgáltató jelen szerződésben megszerzett jogai gyakorlását akadályozná. A Megbízó köteles helytállni a Közvetítői Szolgáltató helyett közvetlenül is bármilyen a jelen szerződésből, harmadik személy által igényelt kártérítési igénnyel szemben.

   

  Amennyiben a jogszavatossággal kapcsolatban harmadik személy részéről írásos kifogás érkezik, úgy Közvetítői Szolgáltató jogosult a tartalmak elérhetőségét korlátozni illetve megszüntetni, valamint megalapozott kifogás esetén a jelen megállapodástól kártalanítási/kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

   

  A Megbízó kijelenti, hogy hangfelvétel felhasználás esetén a jelen szerződésben megjelölt felhasználások tekintetében az érintett előadóművészek jogdíját közvetlenül fizeti meg, és ezt igény esetén igazolja is.

   

   

  Egyéb rendelkezések

  A Közvetítői Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a tartalmak tényleges felhasználásáért.

   

  A Közvetítői Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben megszerzett jogait egészben vagy részben harmadik személyek részére átengedni. Minderről Közvetítői Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a Megbízót.

   

  A Megbízó 15 napon belül köteles választ adni a Közvetítői Szolgáltatónak, hogy a jelen szerződésben megszerzett jogait egészben vagy részben az adott harmadik személyek részére átengedheti. Abban az esetben, ha a Megbízó részéről nem érkezik válasz, a Közvetítői Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben megszerzett jogaival élni.

  A Megbízó köteles hiánytalanul átadni a Közvetítői Szolgáltatónak a digitális terjesztéshez elengedhetetlen tartalmi elemeket, mint a terjeszteni kívánt zeneanyagot (CD master vagy veszteségmentes digitális formátum 44.1 kHz, 16 bit és Wav formátum) és lemezborítóját, továbbá, az egyes lemezalbumokhoz, és minden egyes zeneszámhoz tartozó egyedi meta-adatokat, kódokat. Ezen adatok, kódok hitelességéért a Megbízó teljes körű szavatosságot vállal.

   

  A Megbízó köteles írásban tájékoztatni a Közvetítői Szolgáltatót, amennyiben a Tartalmak feletti rendelkezési joga a szerződés időtartama során megszűnik, illetve azok jogait más harmadik személy részére átengedi. A jelen szerződésben nem rögzített kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

   

  A Megbízó a dalok terjesztési szolgáltató felületeinek visszavonását, a terjesztési szolgáltatóknál kezdeményezheti, amennyiben a velünk kötött megállapodás megszűnt. A visszavonásból származó anyagi károkat a Megbízót terheli és köteles megfizetni a kárt a Közvetítői Szolgáltató számára.

  Amennyiben a dal, mű feldolgozás vagy cover version, cover, átdolgozás a Megbízó köteles a Közvetítői Szolgáltató részére továbbítani a szükséges engedélyeket, melyet harmadik fél számára továbbíthatunk. A megfelelő engedélyek hiányában a műveket nem áll módunkban digitálisan terjeszteni és befizetését nem áll módunkban visszatéríteni.

   

  A Megbízó köteles legalább egy aktív email címet fenntartani, adategyeztetés és hivatalos levelezés céljából. Elveszett, megszűnt vagy egyéb indokból kifolyólag email cím csere esetén a jogtulajdonos vagy megbízott köteles hitelt érdemlően bizonyítani jogosultságát a korábbi email címhez tartozó művek felett, ennek elmulasztása esetén a jogdíjak kifizetését nem áll módunkban folyósítani mindaddig, míg jogosultságát hitelt érdemlően nem bizonyítja.

   

  Titoktartás

  Felek kijelentik, hogy együttműködésük során az egymásra vonatkozóan tudomásukra jutott tényeket, adatokat és információkat kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződés megszűnését követően is. Megbízó kijelenti, hogy az együttműködés során megszerzett információt külső, harmadik személyek részére csak a másik Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé, vagy ha azt jogszabály bármely Fél részére kötelezően előírja.

   

  A Felek kijelentik továbbá, hogy nem tartozik a jelen titoktartási nyilatkozat hatálya alá olyan információ, amely egyébként harmadik Féltől is beszerezhető volna vagy köztudomásúak. Amennyiben a Felek bármelyike titoktartás alá eső információra vonatkozóan kötelezettségét bármilyen formában megszegi, a kötelezettségét megszegő Fél köteles a másik Fél ebből származó kárát haladéktalanul megtéríteni.

   

   

  Záró rendelkezések

  A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

  A felek a jelen szerződésből eredő vitáikat elsődlegesen békés úton igyekeznek rendezni, annak hiányában az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyarországi bíróság Megbízó eljárni ügyükben. A Megbízó kijelenti a dokumentum elolvasás és értelmezése után fizeti be az elektronikus számlát a Közvetítői Szolgáltató részére, mellyel megbízza a Közvetítői Szolgáltatót a digitális terjesztés megkezdésére. A Közvetítői Szolgáltató elektronikus számlát küld a Megbízó részére mely PayPal, Stripe vagy egyéb digitális fizetésre lehetőséget biztosít. A Megbízó egyösszegű befizetése utána a Közvetítői Szolgáltató és a Megbízó között a megállapodás hatályos.