fbpx
Skip links

Ingyenes zenekiadás

ZENEKIADÁS

INGYENES ZENEKIADÁS (BASIC)

INGYENES | A zenei karriered itt kezdődik.

✅ Pénzkeresés a daloddal

✅ Alapszintű bevétel

✅ 27 Zenei platformon a dalod

✅ A jogok 100%-a nálad marad

✅ Évi egyszeri elszámolás

✅ Nincs havi és éves díj

❌ Ügyféltámogatás

❌ Hozzáférés kérése Apple Music & Spotify statisztikákhoz.

❌ Nemzetközi Azonosító kód a dalodhoz

❌ Bónusz UPC barkód azonosító

❌ Seo és Score optimalizáljuk a dalod hogy jobban teljesítsen

❌ Többszöri minőség visszaellenőrzés

PRO ZENEKIADÁS

Hozd ki a maximumot a dalodból a PRO csomagunkkal!

✅ Pénzkeresés a daloddal

✅ Magasabb szintű bevétel

✅ Zenei lefedettség 6 kontinensre (Globális szintű kiadás)

✅ 258+ Zenei platformon a dalod

✅ Nincs havi és éves díj

✅ Nemzetközi Azonosító kód a dalodhoz

✅ Bónusz UPC barkód azonosító

✅ Hozzáférés kérése Apple Music & Spotify statisztikákhoz.

✅ Seo és Score optimalizáljuk a dalod hogy jobban teljesítsen

✅ A jogok 100%-a nálad marad

✅ Évi kétszeri elszámolás

✅ Ügyféltámogatás

BASIC Ingyenes kiadás

Üdvözöljük a GlobalMarketingPass megállapodási dokumentumban (Az alkalmazandó kiegészítésekkel együtt „Megállapodás”, „Szerződés”) közted és a GlobalMarketingPass (GMP Records Limited velünk együttesen, mint „mi” , „velünk”, „Közvetítői Szolgáltató” „Megbízott” és mint „GlobalMarketingPass”). Ez a megállapodás tartalmazza a GlobalMarketingPass „Szolgáltatásait” és részleteit.

[ŰRLAPADATOK]

mint Megbízó.

A szerződés tárgya

A Megbízó a jelen szerződés aláírásával kizárólagos, összességében vagy egyes jogok tekintetében harmadik személy/ek részére átengedhető jogot enged a Megbízottnak arra, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, területi korlátozás nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátott zenei valamint egyéb kreatív (írásos, valamint vizuális) tartalmat valamennyi ismert digitális módon és médiában, – ideértve az internetes, mobilkommunikációs felhasználást is- , rögzítse, többszörözze, valamint a nyilvánosság számára bármilyen módon elérhetővé tegye.

A Megbízott jogosult promóciós és marketing célból a Megbízó illetve az általa képviselt szerzők és előadók előzetesen egyeztetett biográfiai anyagait, személyes fényképeit, valamint a hangfelvételekhez kötődő kreatív anyagokat nyilvánosságra hozni.

 

A Megbízott vállalja, hogy 27 online shopban elérhetővé teszi a Megbízó által részére átadott zenei tartalmakat.

Díjazás

A Megbízó a Megbízott részére zeneművenként 0,-Ft azaz nulla forint egyszeri online terjesztési díjat és 50% az az ötven százalék jogdíj részesedés, jutalékot fizet a terjesztési tevékenység ellenében.

A Megbízott az értékesítésből általa elért bevételekből a közös jogkezelő társaságok felé fizetendő kötelező díjak, adók, levonását követően 50% részesedést fizet a Megbízó részére.

A Megbízott a bevételekről való részletes elszámolást adott év február havától, az azt követő 30 (Harminc) munkanapon belül küldi meg a Megbízó részére amennyiben a kifizetési küszöböt elérte. A Megbízott a Megbízónak járó jogdíjat a kérvényezést követő 15 (Tizenöt) napon belül fizeti meg pénzintézeti átutalás útján a Megbízó részére, amennyiben a jogdíjösszeg a 30.000,- Ft-ot azaz harmincezer forintot meghaladja.

Amennyiben a jogdíjegyenleg a 30.000,- Ft-ot nem haladja meg, annak kifizetésére a következő elszámolási időszakban kerül sor.

A szerződés hatálya

A Megbízó kijelenti a dokumentum megismerése, elolvasás és értelmezése tölti ki és küldi el az űrlapot a Megbízott részére, mellyel megbízza a Megbízottat a digitális terjesztés megkezdésére. A dal online platformokra való beérkezésétől a Megbízott és a Megbízó között a megállapodás hatályos. A szerződés hatályos a szerzői jogvédelem által maximalizált ideig és vagy míg a felek nem rendelkeznek a szerződés, megállapodás felbontásáról.

 

Jogszavatosság

A Megbízó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, vagy jogi érdeke, amely a Megbízott jelen szerződésben megszerzett jogai gyakorlását akadályozná. A Megbízó köteles helytállni a Megbízott helyett közvetlenül is bármilyen a jelen szerződésből, harmadik személy által igényelt kártérítési igénnyel szemben. A Közvetítő Szolgáltató ebből kifolyóslagos kárát a Megbízó köteles haladéktalanul megtéríteni.

Amennyiben a jogszavatossággal kapcsolatban harmadik személy részéről írásos kifogás érkezik, úgy Megbízott jogosult a tartalmak elérhetőségét korlátozni illetve megszüntetni, valamint megalapozott kifogás esetén a jelen megállapodástól kártalanítási/kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

A Megbízó kijelenti, hogy hangfelvétel felhasználás esetén a jelen szerződésben megjelölt felhasználások tekintetében az érintett előadóművészek jogdíját közvetlenül fizeti meg, és ezt igény esetén igazolja is.

Egyéb rendelkezések

A Megbízott nem vállal kötelezettséget a tartalmak tényleges felhasználásáért.

A Megbízott jogosult a jelen szerződésben megszerzett jogait egészben vagy részben harmadik személyek részére átengedni. Minderről Megbízott köteles írásban tájékoztatni a Megbízót. Továbbá a Megbízottnak egyoldalú szerződésmódosításhoz joga van a következő elemekben: Az elszámolási időszak módosításában, mely módosítás a szerződés módosítása utáni legközelebbi elszámolás után lép életbe. A kifizetési küszöb szabad fel vagy le csökkentésében, mely szintén a legközelebbi elszámolás után lép érvénybe.

 

A Megbízó 15 napon belül köteles választ adni a Megbízottnak, hogy a jelen szerződésben megszerzett jogait egészben vagy részben az adott harmadik személyek részére átengedheti. Abban az esetben, ha a Megbízó részéről nem érkezik válasz, a Megbízott jogosult a jelen szerződésben megszerzett jogaival élni.

A Megbízó köteles hiánytalanul átadni a Megbízottnak a digitális terjesztéshez elengedhetetlen tartalmi elemeket, mint a terjeszteni kívánt zeneanyagot (CD master vagy veszteségmentes digitális formátum 44.1 kHz, 16 bit és Wav formátum) és lemezborítóját, továbbá, az egyes lemezalbumokhoz, és minden egyes zeneszámhoz tartozó egyedi meta-adatokat, kódokat. Ezen adatok, kódok hitelességéért a Megbízó teljes körű szavatosságot vállal.

A Megbízó köteles írásban tájékoztatni a Megbízottat, amennyiben a Tartalmak feletti rendelkezési joga a szerződés időtartama során megszűnik, illetve azok jogait más harmadik személy részére átengedi. A jelen szerződésben nem rögzített kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Megbízó a dalok terjesztési szolgáltató felületeinek visszavonását, a terjesztési szolgáltatóknál kezdeményezheti, amennyiben a velünk kötött megállapodás megszűnt. A visszavonásból származó anyagi károkat a Megbízót terheli és köteles megfizetni a kárt a Megbízott számára.

Amennyiben a dal, mű feldolgozás vagy cover version, cover, átdolgozás a Megbízó köteles a Megbízott részére továbbítani a szükséges engedélyeket, melyet harmadik fél számára továbbíthatunk. A megfelelő engedélyek hiányában a műveket nem áll módunkban digitálisan terjeszteni és befizetését nem áll módunkban visszatéríteni.

A Megbízó köteles legalább egy aktív email címet fenntartani, adategyeztetés és hivatalos levelezés céljából. Elveszett, megszűnt vagy egyéb indokból kifolyólag email cím csere esetén a jogtulajdonos vagy megbízott köteles hitelt érdemlően bizonyítani jogosultságát a korábbi email címhez tartozó művek felett, ennek elmulasztása esetén a jogdíjak kifizetését nem áll módunkban folyósítani mindaddig, míg jogosultságát hitelt érdemlően nem bizonyítja.

 

Titoktartás

Felek kijelentik, hogy együttműködésük során az egymásra vonatkozóan tudomásukra jutott tényeket, adatokat és információkat kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződés megszűnését követően is. Megbízó kijelenti, hogy az együttműködés során megszerzett információt külső, harmadik személyek részére csak a másik Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé, vagy ha azt jogszabály bármely Fél részére kötelezően előírja.

 

A Felek kijelentik továbbá, hogy nem tartozik a jelen titoktartási nyilatkozat hatálya alá olyan információ, amely egyébként harmadik Féltől is beszerezhető volna vagy köztudomásúak. Amennyiben a Felek bármelyike titoktartás alá eső információra vonatkozóan kötelezettségét bármilyen formában megszegi, a kötelezettségét megszegő Fél köteles a másik Fél ebből származó kárát haladéktalanul megtéríteni.

 

Záró rendelkezések

A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

A felek a jelen szerződésből eredő vitáikat elsődlegesen békés úton igyekeznek rendezni, annak hiányában az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyarországi bíróság eljár ügyükben. A Megbízó kijelenti a dokumentum elolvasás és értelmezése után küldi be az űrlapot a Megbízott részére, mellyel megbízza a Megbízottat a digitális terjesztés megkezdésére. A dal online platformokra való beérkezésétől a Megbízott és a Megbízó között a megállapodás hatályos.

[ALÁÍRÁS HELYE]

Beküldéssel kijelentem, hogy betöltöttem a 18. életévemet.
Kijelentem, hogy csak olyan anyagot küldök be, melynek minden szükséges szerzői jogával rendelkezem, és ennek tudatában továbbítom a GlobalMarketingPass nak.
Elolvastam, Tudomásul vettem és elfogadom a GlobalMarketingPass BASIC zenekiadási dokumentumot. Felhívjuk kedves figyelmét, hogy elektronikus levelezés útján továbbítjuk az ön által aláírt szerződést pdf formában, melyet rendszerünk a beküldés gomb lenyomása után érvényesít, ön aláírásával a rendszer véglegesít. A kiadás elindulása csak kollégánk által is aláírva érvényes.

INGYENES ZENEKIADÁS BASIC CSOMAGGAL.

  Amennyiben nem kap emailben pdf formában szerződést kérjük jelezze az [email protected] email címen.

  Streaming Szolgáltatások a legjobb áron

  Legyél jelen a legfontosabb platformokon

  Tiéd a világ!
  Keress végre pénzt a zenéddel!
  Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, TikTok,
  Deezer, Amazon, és további több száz platformon a
  zenéd világszerte akár pár napon belül! Dalaid
  online lejátszása után is beszedjük a streaming
  pénzt, melyet fél éves időközönként elszámolunk*
  és átutaljuk neked.

  Minden PRO csomagban kiadott dalhoz ingyenes Nemzetközi azonosító és UPC Bar kódot is adunk.

  Kérvényezd velünk a dal és zenekiadáson felül a Hivatalos Előadói csatornádat!

  Zene feltöltés Spotify-ra

  A zene hallgatás egyik legfontosabb bástyája a Spotify mi segítünk hogy rekord gyorsasággal kerülhess fel erre a platformra is.

  A Zenekiadás spotifyra itt kezdődik

  A Spotify nem csak a legnagyobb streaming szolgáltatás a világon, több mint 160 millió aktív felhasználóval és 70 millió előfizetővel 61 piacon, de ők a modern zeneipar egyik leghaladóbb platformja, sokféle kurátora és algoritmusa révén lejátszási listákba rendezve érhetsz el több millió potenciális hallgatót.

  Spotify már Basic Ingyenes zenekiadás csomaggal is.

  Hallgatottság növelés

  Zene Feltöltés Google Play & Play Music-ra!

  Lépj velünk az új évtizedbe!

  A legegyszerűbb megoldás, hogy felkerülj a Google Play és Play Music kínálatába! A Google zenei platformján milliónyi potenciális vevő vár szerte a világból. A play szolgáltatások mind telefonon, tableten és személyi számítógépen elérhetőek.

  Számodra is elérhető a Google Play & Play Music.

  Felkerülés Apple Music & iTunes-ra.

  Apple Music & iTunes

  Az Apple Music az egyik legnagyobb zene streaming szolgáltató a világon. Kerülj a SIRI rendszerének magjába, hogy megtaláljanak az iPhone és Mac használók millió! Az iTunes több mint 15 éve létezik a piacon de még sosem volt ilyen egyszerű megoldás a bekerülésre! Partnereink az átlagosnál is gyorsabban kerülnek fel az Apple kínálatába.

  Hogyan kerülök be az Apple Music & iTunes-ba?

  Minden korábbi és jövőbeli partnerünk dalait automatikusan elküldjük megjelenítésre / kiadásra az Apple Music és iTunes szolgáltatásokba a másik 250+ zenei platform mellett a dal és zenekiadás keretében.

  Dalaid a Shazamon

  Tudtad, hogy minden tizedik új meghallgatás vagy vásárlás a Shazam zenei felfedezésével kezdődik? (2016)
  Bárhol is szólaljon meg a dalod, legyen az Disco, étterem, fesztivál vagy akár csak egy házibuli új emberek fedezhetik fel a számodat a Shazam segítségével így potenciálisan új rajongók találhatnak rád.

  Így működik a Shazam

  Hallottál már valaha egy dalt a rádióban, a TV-ben vagy egy klubban vagy étteremben, és azon tűnődtél, vajon ki az előadó vagy a dal címe? Shazam megkönnyíti a kiderítést. Egyszerűen fogja meg a telefonját vagy táblagépét, és tartsa a hangszóró vagy a hangforrás közelében. Csak egy gombnyomással Shazam automatikusan megjeleníti az előadó, az album és a dal nevét. Még az online áruházakhoz is kapcsolódik, például az iTuneshoz, ahol meg lehet vásárolni a dalt. Zseniális igaz?

  Ne maradj le!

  Biztosítsd be magad velünk, hogy mikor legközelebb megpróbálják felfedezni a dalodat a Shazamon már ott vagy!

  Videóklipjeid a Youtube-n!

  Zenei menedzsment és vagy youtube videó / videóklip menedzselés esetén mi mindent beállítunk, hogy az a lehető legjobban teljesítsen a Youtube rendszerében.

  Minden nálunk kiadott dal BÓNUSZBAN megjelenhet a Global Music Pass saját csatornáján is.

   

  YouTube Prémium szolgáltatásból a lehető legtöbbet hozzuk ki. Tőlünk nemcsak a csatornádon megjelenő videóid után számíthatsz bevételre, hanem a mások által feltöltött dalaidra is beszedjük a streaming után járó összeget.

  Nézettség növelés

  Teljeskörű professzinális zenei tanácsadás

  Szeretnéd ha erősebb lenne a YouTube csatornád?
  Növelnéd a Spotify, Apple Music hallgatottságod?
  Nem tudod hogy a videód, reklámfilmedhez választott dal felhasználható-e vagy engedély kell-e hozzá?
  Kérj professzionális tanácsadást!

  [email protected]

  ingyenes zenekiadás

  Ingyenes Zenekiadás és PRO

  a platformokra

  Legyél jelen a legfontosabb platformokon! Keress végre pénzt a zenéddel! Platformok százai akár pár napon belül!

  és további platformok

  Keep connected

  *Fél éves időközönként:
  A Közvetítői Szolgáltató a bevételekről való részletes elszámolást adott év június hava és január havától, az azt követő 30 (Harminc) munkanapon belül küldi meg a Megbízó részére. A Közvetítői Szolgáltató a Megbízónak járó jogdíjat a kérvényezést követő 15 (Tizenöt) napon belül fizeti meg pénzintézeti átutalás útján a Megbízó részére, amennyiben a jogdíjösszeg az 30.000,- Ft-ot azaz harmincezer forintot meghaladja. Amennyiben a jogdíjegyenleg a 30.000,- Ft-ot nem haladja meg, annak kifizetésére a következő elszámolási időszakban kerül sor.

  Ingyenes zenekiadás